MB-78EI
Protipožiarny systém stien a dverí.

Protipožiarny systém stien a dverí MB-78EI

Protipožiarny systém MB-78EI slúži pre konštrukcie vnútorných alebo vonkajších protipožiarnych stien s jednokrídlovými alebo dvojkrídlovými dverami s požiarnou odolnosťou EI15, EI30, EI45 a EI 60 podľa normy PN-B-02851-1:1997. 1:1997). Spĺňajú stále náročnejšie európske protipožiarne normy. Systém tiež umožňuje výrobu dymotesných konštrukcií v rôznych variantách. Je kompatibilný so štandardnými systémami MB-45, MB-60MB-70. Konštrukcia je vytvorená z hliníkových profilov s tepelným mostom šírky 34 mm a ohňovzdornými vložkami. Konštrukčná hĺbka systému je 78 mm s nízkou hodnotou súčiniteľa prestupu tepla a umožňuje zasklenia všetkých typov protipožiarnych skiel hrúbky od 8 mm do 49 mm.

Protipožiarny systém MB-78EI bol úspešne odskúšaný vo FIRES s.r.o., Batizovce, Slovenská republika.

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk