MB-SR50
Stĺpikovo-priečková fasáda.

Stĺpikovo-priečková fasáda MB-SR50

Stĺpikovo-priečková fasáda MB-SR50 je základný systém určený pre opláštenie budov a vnútornu výstavbu, velké presklené plochy a tiež priestorovú zástavbu ( zimné záhrady, verandy, strechy, atď).

Tvar stĺpov a priečok dovoľuje vytvárať estetické konštrukcie s veľmi úzkou pohľadovou šírkou 50 mm , pričom statická tuhosť konštrukcie je velmi vysoká. Dosiahnutá je konštrukčnou hĺbkou profilov, ktorá je od 65 mm do 185 mm, pričom pri vyšších zaťaženiach konštrukcie je možnosť vystuženia a tým zvýšenie pevnosti profilov. Základným prvkom fasády je krycia lišta z vonkajšej strany rôznych tvarov. Systém MB-SR50 nám umožňuje vytvárať rôzne varianty vonkajšieho vzhľadu, napríklad pološtrukturálnu verziu MB-SR50 EFEKT, tzv. vertikálnou alebo horizontálnou liniou MB-SR50 PL. Možnosť osadenia MB-SR50 strešného okna. Ďalšou súčasťou systému je MB-SR50 A umožňujúci montáž na drevenú alebo ocelovú nosnú konštrukciu. Vďaka použitiu neprerušenéj tepelnej vložky z HPVC a profilovaného tesnenia z EPDM dosahuje systém tepelnú izoláciu - súčiniteľ prestupu tepla Uf=1,4-2,0 W/m2*K v závislosti na použitých profiloch a príslušenstve. Možnosť zasklenia je v rozsahu od 4 mm do 48 mm.

ALUreal , s.r.o.

M. R. Štefánika 157 / 45
017 01 Považská Bystrica

Tel/fax:+421 42 432 80 80
Mobil:+421 905 506 666
E-mail:alureal@alureal.sk